Kontakt:
pawel@pabre.pl
System testów Control Panel

System testów Control Panel

System testów Control Panel to część praktyczna mojej pracy dyplomowej w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Aplikacja została przeze mnie stworzona w pełni samodzielnie w 2004 roku. Zadaniem systemu testów Control Panel jest automatyzacja przeprowadzania sprawdzianów z różnych dziedzin wiedzy. System zapewnia możliwość tworzenia i późniejszej edycji pytań, także w formie multimedialnej, a następnie ich dystrybucję w sieci do poszczególnych stanowisk klienckich. Testy rozwiązywane są w module klienta, a następnie odpowiedzi przesyłane są do serwera i automatycznie oceniane.

Control Panel został napisany w C++, z wykorzystaniem środowiska Borland C++ Builder i biblioteki VCL.

Aplikacja składa się z następujących modułów:

Kreator pytań umożliwia tworzenie i edycję pojedynczych pytań oraz całych ich zestawów. Każde pytanie może zawierać do 6 możliwych odpowiedzi (o dowolnej liczbie odpowiedzi poprawnych). Do każdego pytania i do każdej odpowiedzi można dołączyć plik graficzny. Moduł kreatora pytań pozwala także na ustawianie parametrów przeprowadzanego testu - takich jak ilość zadawanych pytań, losowanie pytań, punktację, czas trwania testu, maksymalny czas wyświetlania pojedynczego pytania i inne.

Serwer pytań to moduł odpowiadający za dystrybucję pytań w sieci, identyfikację użytkowników oraz ocenianie testów. Serwer informuje także jaki jest stan poszczególnych klientów (pobieranie pytań, oczekiwanie na rozpoczęcie testu, rozwiązywanie itp).

Klient to moduł służący do instalacji na stacjach przeznaczonych do przeprowadzania sprawdzianów. Potrafi połączyć się z serwerem pytań i pobrać zdalnie pulę pytań lub pracować lokalnie wykorzystując spakowane testy dostępne np na CD-ROM. Aplikacja kliencka, w zależności od ustawień wprowadzonych przez twórcę zadań, pozwala na nawigację pomiędzy pytaniami, udzielanie odpowiedzi i ich poprawę, wyświetlanie grafik dołączonych do pytań oraz kontroluje czas testu.

System testów Control Panel

System testów Control Panel

System testów Control Panel

System testów Control Panel

Hardware
Software