Kontakt:
pawel@pabre.pl
Aplikacja organizująca magazyn elektroniki „Magazynier”

Aplikacja organizująca magazyn elektroniki „Magazynier”

„Magazynier” to aplikacja stworzona dla potrzeb własnych. Jej celem jest organizacja i umożliwienie szybkiej orientacji w posiadanej bazie elementów elektronicznych i z elektroniką związanych.

Aplikacja stworzona została w PHP, korzysta z bazy danych MySQL i podlega ciągłemu rozwojowi. Planuję stworzenie kolejnej wersji w Ruby, z wykorzystaniem frameworka Ruby on Rails.

„Magazynier” umożliwia zarządzanie każdym elementem na kilku poziomach - od pojedynczego, niezależnego elementu, po część składową dużego projektu. Do każdej części można przypisać takie parametry jak cena, producent, sklep, nota katalgowa, rodzaj obudowy, typ itp. Możliwe jest zdefiniowanie alarmu - czyli stanu magazynowego, poniżej którego generowane będzie ostrzeżenie o małej ilości posiadanych elementów.

„Magazynier” pozwala na przypisywanie poszczególnych elementów do tworzonych projektów - można określać nie tylko ilość elementów w danym projekcie, ale możliwe jest także tworzenie „wersji” projektu - i przypisywanie wybranych części tylko do konkretnych „wersji”. W łatwy sposób można wygenerować listę elementów składowych projektu, obliczyć ich wartość, a także sprawdzić czy stan posiadania elementów pozwala na wykonanie projektu (lub n-sztuk projektu). W przypadku, gdy stwierdzone zostaną braki w magazynie - zostanie wygenerowana lista braków z dokładnym wyszczególnieniem ile i jakich części brakuje.

Aplikacja umożliwia łatwe przeszukiwanie bazy przy pomocy wielu kryteriów. Możliwe jest klonowanie elementów ze zmianą tylko niektórych atrybutów. Stworzony został także panel konfiguracji, w którym można wybrać, które kolumny mają być widoczne w generowanych raportach.

Magazynier - screenshot

Magazynier - screenshot

Magazynier - screenshot

Magazynier - screenshot

Magazynier - screenshot

Hardware
Software